Algemene voorwaarden


Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen
Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond in november 2020 en treden in werking voor overeenkomsten gesloten op of na 1 januari 2022.

Download hier de pdf met de Algemene Voorwaarden